Reklamačný formulár

Chceš

Reklamácia neobdržania poukazu

Reklamácia obsahu poukazu

Odstúpiť od kúpy poukazu

Odstúpiť od kúpy poukazu bez uvedenia dôvodu možno do 14 dní odo dňa doručenia poukazu, pokiaľ poukaz nebol použitý alebo rezervovaný.

Výmena Poukaz za Kredit

Ďalším spôsobom je možnosť vymeniť poukaz za kredit bez uvedenia dôvodu do 15 dní odo dňa doručenia poukazu, pokiaľ poukaz nebol použitý alebo rezervovaný. Klient tak môže urobiť automaticky cez formulár na výmenu poukazu za kredit po prihlásení sa do zákazníckeho konta . V takomto prípade sa ti uhradená suma za poukaz pripíše formou kreditu do tvojho konta. Kredit potom môžeš využiť počas 1 roku od jeho pripísania na nákup ľubovoľných ponúk.